SONAE
SONAE
Springfield
Springfield
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
MSC
MSC
Mercadona
Mercadona
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Hospital Platô
Hospital Platô
Hospital de Santa Maria
Hospital de Santa Maria
AC Camargo
AC Camargo

Dlaczego Kultura Wewnętrzna firmy ma znaczenie?

Company Culture

Dlaczego Kultura Wewnętrzna firmy ma znaczenie?

Kultura firmowa nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Wraz z pandemią zmienił się rynek pracy i sposób, w jaki pracujemy. Dlatego firmy musiały dostosować się do nowych realiów pracy, unowocześnić i stworzyć warunki, aby pracownicy poczuli się częścią tożsamości korporacyjnej na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. W dobie post pandemicznej jedną z najczęściej przyjmowanych przez pracodawców strategii jest budowanie kultury wewnętrznej, poprzez dostosowywanie zasobów do potrzeb pracowników. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak istnienie kultury może, lub nie, wpływać na wyniki firmy na rynku, ale przede wszystkim na tych, którzy tam pracują.

W końcu, czym jest Kultura Wewnętrzna?

Kultura firmy odnosi się do sposobu działania organizacji i jej pracowników. To zachowanie znajduje następnie odzwierciedlenie w sposobie interakcji pracowników i podejmowanych przez nich decyzjach dotyczących celów firmy. Zachowania te zależą od czynników wewnętrznych, takich jak misja firmy i wewnętrzne wartości, rodzaje przywództwa oraz samo środowisko pracy.

Jak to działa?

Kultura wewnętrzna nie jest czymś istniejącym od początku w firmie, ale procesem budowanym w przez cały czas. Inaczej mówiąc, istnieją różne sposoby promowania dobrego zaangażowania wewnętrznego, zarówno firmy bezpośrednio z pracownikami, jak i wśród jej pracowników. Należy jednak zaznaczyć, że każdy rodzaj wyniku zawsze będzie zależał przede wszystkim od tego, jak firma zwraca się do swoich pracowników. Istnieją różne rodzaje kultury wewnętrznej: firmy inwestujące w kulturę zespołową i zaangażowanie w zadania promujące wydajność zespołu poprzez Endomarketing oraz inne, bardziej tradycyjne firmy, w których hierarchia określa rodzaj zarządzania. W obu przypadkach, w organizacji o silnej kulturze wewnętrznej, pracownicy wiedzą już, czego się spodziewać. Dzięki czemu postępują odpowiednio i identyfikują się z zastosowaną formą działania.

Więcej niż „darmowe ciasteczka”

W dzisiejszych czasach powszechne jest, że firmy chcą wyróżnić się na rynku pracy, przyjmując bardziej „atrakcyjną” i „aktualną” tożsamość korporacyjną, która odpowiada potrzebom pracowników, którzy są również coraz bardziej zróżnicowani i wymagający. O ile wcześniej znaczenie pracy czy sława firmy decydowały o kandydatach, dziś coraz większe znaczenie mają korzyści, takie jak elastyczność i rozwój kariery. To się zmieniło i waga równowagi  między życiem zawodowym a prywatnym stała się obowiązkowym wymogiem. Firmy muszą mieć te tematy dobrze zdefiniowane, albo poprzez stosowaną metodologię pracy (zdalną lub  hybrydową), ale także poprzez osobiste zachęty (np. poprzez wsparcie szkoleniowe). Innym sposobem na wspieranie kultury firmy jest aktywny udział pracowników w podejmowaniu decyzji wewnętrznych, na przykład w określaniu ich harmonogramów, dni wolnych i świąt. SISQUAL WFM, poprzez swój Portal Quality of Life, pozwala nie tylko liderom zespołów, ale także pracownikom, na autonomię i elastyczność w realizacji tego zarządzania.

To, jak firma ocenia wszystkie te pytania, odgrywa kluczową rolę w budowaniu kultury wewnętrznej.

Silna kultura wewnętrzna umożliwia:

  • Zwiększona produktywność
  • Większe „zaangażowanie” między pracownikami
  • Więcej zysków
  • Niższe ryzyko obrotu

Ogólnie możemy założyć, że kultura firmy zawsze będzie zależała od dobrego zarządzania wewnętrznego. A jeśli wartości i potrzeby pracownika są od samego początku zapewniane przez firmę, to firma jest na dobrej drodze.