Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
MSC
MSC
Mercadona
Mercadona
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Hospital 9 de Julho
Hospital 9 de Julho
A.R.S. Lisboa e Vale do Tejo
A.R.S. Lisboa e Vale do Tejo
Garcia da Orta
Garcia da Orta

Praca hybrydowa: nowa przyszłość?

Praca hybrydowa: nowa przyszłość?

Ponieważ prawie połowa światowej populacji otrzymała przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19, kraje i firmy zaczęły łagodzić ograniczenia dotyczące porodu. Co to oznacza dla rynku pracy?

Istnieją 3 możliwości: powrót do fizycznej pracy w biurze – praca zdalna – lub praca hybrydowa: możliwość naprzemiennej pracy zdalnej i biurowej.

W obecnym scenariuszu, uważanym przez zdecydowaną większość europejskich firm za „postpandemiczny”, firmy przyjmują nowe modele pracy, pozycjonując hybrydowy model pracy jako najskuteczniejszy krok naprzód. I chodzi nie tylko o zalety pracy hybrydowej, o których obecnie dyskutuje wielu pracodawców, wyraźnie zauważając korzyści, ale przede wszystkim dyskutując nad wyzwaniami. Jak więc firmy mogą przyjąć udany hybrydowy model pracy? Istnieje kilka metod zarządzania pracą hybrydową, które mogą przynieść więcej korzyści niż wyzwań.

  • Wzmocnienie kultury firmy

W modelu hybrydowym praca w domu może wpływać na to, jak pracownicy postrzegają firmę. Menedżerowie muszą zatem ocenić, które aspekty kultury organizacyjnej chcą podkreślić, definiując w tym celu jasne cele i angażując w ten proces pracowników pracujących zdalnie i w siedzibie firmy.

  • Zapewnienie równego traktowania zespołów

To okazja dla menedżerów do sporządzenia planu lub struktury gwarantującej równe traktowanie pracowników podczas pracy w domu lub w biurze. W ten sposób pracownicy nie czują, że oddalenie ma wpływ na ich ocenę.

  • Łączenie zespołów zdalnych i twarzą w twarz

W hybrydowym systemie pracy ważne jest, aby zdalne zespoły były zsynchronizowane z tymi w biurze. Inwestowanie w cyfrowe narzędzia do wideokonferencji i oprogramowanie Workforce Management, takie jak SISQUAL WFM, może wpłynąć na wydajność.

  • Wdrożenie otwartych kanałów komunikacji

Przejrzysta komunikacja między pracownikami zdalnymi a pracownikami w biurze jest ważna, aby nikt nie czuł się pominięty. Instytucje powinny zatem tworzyć i wspierać procesy komunikacji, które zapewniają skuteczne rozpowszechnianie informacji i wzmacniają dialog między wszystkimi członkami zespołu.

  • Stworzenie bliskich relacji między współpracownikami

Różne badania dowodzą, że dobre relacje między kolegami są niezbędne do tworzenia zaangażowania zawodowego, a tym samym do produktywności w pracy. W tym celu liderzy zespołów mogą organizować regularne spotkania, aby poszczególni członkowie zespołu mogli osobiście rozmawiać i dzielić się pomysłami.

  • Inwestycje w zdrowie psychiczne pracowników

Udowodniono, że oddalenie może mieć wpływ na zdrowie psychiczne osób pracujących w domu, wywołując poczucie izolacji społecznej i zawodowej. A zetem konieczne jest, aby menedżerowie zacieśnili kontakty ze wszystkimi pracownikami, aby próbować zidentyfikować  możliwe przypadki wypalenia zawodowego.

  • Zainwestuj w fizyczną przestrzeń biura

Hybrydowy model pracy wymaga od pracodawców przemyślenia i zorganizowania sposobu zarządzania przestrzenią, w której pracują pracownicy, tak aby spełniała potrzeby zespołów. Tworzenie przestrzeni do nauki i badań oraz stref relaksu to tylko niektóre z opcji, które mogą sprawdzić się w  nowym modelu pracy, a nawet zwiększyć produktywność.

W dzisiejszych czasach tworzenie i zarządzanie nowymi metodologiami pracy może być złożonym zadaniem dla organizacji. Jednak nowoczesne zasoby, takie jak narzędzia cyfrowe i workforce management software,  mogą uprościć procesy decyzyjne dla menedżerów, oszczędzając czas w zarządzaniu operacyjnym i podnosząc jakość życia pracowników.

Zastosuj rozwiązanie  WFM i wspieraj efektywność swojego zespołu!