SONAE
SONAE
Springfield
Springfield
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Luz Saúde
Luz Saúde
Notredame Intermédica
Notredame Intermédica
Pulido Valente
Pulido Valente

Polityka prywatności

SISQUAL® Workforce Management Lda. („SISQUAL”) udostępnia platformę w modelach Software as a Service (SaaS), Aplikacji lokalnej i Aplikacji mobilnej. W SISQUAL® prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów, użytkowników i gości są bardzo ważne. SISQUAL® jest w pełni zaangażowany w ochronę danych, które są nam udostępniane. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób SISQUAL® przetwarza informacje, które można wykorzystać bezpośrednio lub pośrednio do identyfikacji osoby fizycznej („Dane osobowe”) gromadzone podczas korzystania z jej strony internetowej i platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami określonymi w niniejszej Polityce prywatności (takimi jak na przykład RODO).

Dla celów niniejszej polityki SISQUAL® definiuje termin „Klient” jako podmiot, z którym SISQUAL® ma ustalone relacje, termin „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która odpowiada na kampanie marketingowe SISQUAL® lub która jest wymieniona jako osoba kontaktowa na koncie klienta oraz termin „Odwiedzający” jako osoba odwiedzająca naszą stronę internetową (na przykład www.sisqualwfm.com).

Wszelkie informacje przechowywane na platformach SISQUAL® są traktowane jako zastrzeżone. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane i dostęp do nich ma wyłącznie upoważniony personel. SISQUAL® wdraża i utrzymuje odpowiednie środki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub ujawnieniem.

Informacje, które zbieramy na naszej firmowej stronie internetowej

Witrynę internetową SISQUAL®, www.sisqualwfm.com, można odwiedzać bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację. Możemy jednak zbierać od informacje umożliwiające pośrednią identyfikację (pseudonim), w tym adres IP używany do śledzenia unikalnych wizyt na naszej stronie w celach analitycznych. Aby zapewnić dostęp do chronionych i bezpiecznych zasobów, możemy gromadzić imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, aby móc odpowiedzieć na prośby o informacje, w tym dokumenty techniczne, lub uczestniczyć w ankietach zwrotnych. W innych przypadkach możemy poprosić o podanie nam informacji, takich jak  zainteresowanie poszczególnymi produktami, abyśmy mogli wysyłać do Państwa tylko te informacje, które są dla Państwa przydatne, w tym artykuły, biuletyny, powiadomienia o produktach i usługach, ogłoszenia o nowych produktach i usługach oraz wydarzenia i zaproszenia. W momencie gromadzenia Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa, dlaczego prosimy o informacje i w jaki sposób zostaną one wykorzystane. Należy jednak pamiętać, że podanie danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację jest opcjonalne. Gdy otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem lub jakąkolwiek wiadomość e-mail od SISQUAL®, otrzymacie również instrukcje, jak usunąć swoje dane z listy.

Odpowiedzialność SISQUAL® za dane osobowe, które otrzymuje na mocy RODO, a następnie przekazuje wewnętrznie lub stronie trzeciej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, została opisana bardziej szczegółowo poniżej. W szczególności SISQUAL® pozostaje odpowiedzialny zgodnie z RODO, jeżeli zaangażowani przez niego agenci zewnętrzni do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu robią to w sposób niezgodny z RODO, chyba że SISQUAL® udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie mogące wyrządzić szkodę.

Informacje, które zbieramy w naszych aplikacjach mobilnych

Gromadzimy, otrzymujemy i przechowujemy Państwa Dane Osobowe, aby umożliwić dostęp do usługi, aby pomóc korzystać z  różnych funkcji oprogramowania. Jeśli nie akceptujecie Państwo Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usługi lub  niepobieranie aplikacji.

Podczas korzystania z naszych aplikacji mobilnych gromadzimy następujące dane osobowe:

Wszystkie informacje, które od Państwa zbieramy, są związane ze świadczonymi usługami. Obejmują one czas i czas trwania określonej usługi oraz lokalizację, z której uzyskano dostęp do usług.

Mogą Państwo uzupełnić swoje konto o dodatkowe informacje, takie jak zdjęcie, numery telefonów lub inne dane osobowe, które będą przechowywane na serwerze bazy danych pracodawcy i mogą być zintegrowane z wewnętrznymi systemami pracodawcy.

Gromadzimy Państwa nazwę użytkownika, numer pracownika i hasło, aby móc zweryfikować tożsamość na serwerze uwierzytelniającym Państwa pracodawcy.

Użytkownik jest zobowiązany do:

Nie zastępować i/lub nie podszywać się pod inną osobę, zastrzegając sobie prawo SISQUAL® do zablokowania  konta przy założeniu, że ktoś zastępuje inną osobę, przy czym SISQUAL® jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności;
Należy zachować bezpieczeństwo i poufność hasła;
Nie udostępniać, nie ujawniać ani nie przekazywać swojego hasła innej osobie.
Ważne jest, aby zbierać informacje związane z używanym urządzeniem, identyfikatorami urządzeń, IMEI, typem sprzętu i innymi szczegółami oprogramowania, takimi jak wersja systemu operacyjnego.

Jest to bezpłatna, pełna aplikacja do pobrania, nie ma za nią żadnych ukrytych opłat.

Zapisywanie lokalizacji jest częścią usługi podczas rejestrowania czasu pracy. Te dane są przechowywane tylko za Państwa zgodą i są przechowywane tylko na serwerze bazy danych Państwa pracodawców.

Należy włączyć lokalizację, aby aplikacja mogła ją przechwycić (współrzędne GPS i/lub identyfikator SSID Wi-Fi) i wysłać ją do serwera pracodawcy, aby umożliwić  zarejestrowanie lub wyrejestrowanie.

Ważne jest, wyrażenie zgody na powyższe punkty, w związku z tym osoba podająca dane ponosi wyłączną odpowiedzialność za uwierzytelnienie podanych przez siebie danych.

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Aplikacja jest dostępna u dystrybutorów aplikacji. Przetwarzanie Danych Osobowych, korzystanie z plików cookie lub innych urządzeń regulują polityki prywatności i warunki korzystania samych dystrybutorów: Apple Store, Google Play, Huawei AppGallery.

Informacje, które zbieramy w naszych aplikacjach mobilnych

Gromadzimy, otrzymujemy i przechowujemy Państwa Dane Osobowe, aby umożliwić dostęp do usługi, aby pomóc korzystać z  różnych funkcji oprogramowania. Jeśli nie akceptujecie Państwo Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usługi lub  niepobieranie aplikacji.

Podczas korzystania z naszych aplikacji mobilnych gromadzimy następujące dane osobowe:

Wszystkie informacje, które od Państwa zbieramy, są związane ze świadczonymi usługami. Obejmują one czas i czas trwania określonej usługi oraz lokalizację, z której uzyskano dostęp do usług.

Mogą Państwo uzupełnić swoje konto o dodatkowe informacje, takie jak zdjęcie, numery telefonów lub inne dane osobowe, które będą przechowywane na serwerze bazy danych pracodawcy i mogą być zintegrowane z wewnętrznymi systemami pracodawcy.

Gromadzimy Państwa nazwę użytkownika, numer pracownika i hasło, aby móc zweryfikować tożsamość na serwerze uwierzytelniającym Państwa pracodawcy.

Użytkownik jest zobowiązany do:

Nie zastępować i/lub nie podszywać się pod inną osobę, zastrzegając sobie prawo SISQUAL® do zablokowania  konta przy założeniu, że ktoś zastępuje inną osobę, przy czym SISQUAL® jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności;
Należy zachować bezpieczeństwo i poufność hasła;
Nie udostępniać, nie ujawniać ani nie przekazywać swojego hasła innej osobie.
Ważne jest, aby zbierać informacje związane z używanym urządzeniem, identyfikatorami urządzeń, IMEI, typem sprzętu i innymi szczegółami oprogramowania, takimi jak wersja systemu operacyjnego.

Jest to bezpłatna, pełna aplikacja do pobrania, nie ma za nią żadnych ukrytych opłat.

Zapisywanie lokalizacji jest częścią usługi podczas rejestrowania czasu pracy. Te dane są przechowywane tylko za Państwa zgodą i są przechowywane tylko na serwerze bazy danych Państwa pracodawców.

Należy włączyć lokalizację, aby aplikacja mogła ją przechwycić (współrzędne GPS i/lub identyfikator SSID Wi-Fi) i wysłać ją do serwera pracodawcy, aby umożliwić  zarejestrowanie lub wyrejestrowanie.

Ważne jest, wyrażenie zgody na powyższe punkty, w związku z tym osoba podająca dane ponosi wyłączną odpowiedzialność za uwierzytelnienie podanych przez siebie danych.

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Aplikacja jest dostępna u dystrybutorów aplikacji. Przetwarzanie Danych Osobowych, korzystanie z plików cookie lub innych urządzeń regulują polityki prywatności i warunki korzystania samych dystrybutorów: Apple Store, Google Play, Huawei AppGallery.

Powody korzystania z danych

SISQUAL® jako podmiot przetwarzający dane

Dostarczając nasze oprogramowanie i usługi SISQUAL® naszym klientom korporacyjnym, SISQUAL® działa jako podmiot przetwarzający dane. Musimy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu zawarcia umowy z klientem lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Możemy również wykorzystywać takie dane do naszych uzasadnionych interesów biznesowych do administrowania naszymi platformami, zapewniania dostępu do interfejsów i funkcji oraz do egzekwowania naszych zasad dopuszczalnego użytkowania i warunków świadczenia usług.

W zakresie, w jakim nasi klienci muszą gromadzić i udostępniać oraz umożliwiać nam przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i klientów w celu umożliwienia naszych usług, będziemy polegać na naszych klientach w zakresie dostarczania niezbędnych informacji o ochronie prywatności i uzyskiwania wymaganych zgód.

 

Log Data

Chcemy Cię poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Usługi, w przypadku błędu w aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów stron trzecich) na Twój „telefon” o nazwie Log Data. Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z naszej usługi, godzina i data korzystania z usługi oraz inne statystyki .

 

Bezpieczeństwo i retencja

SISQUAL® podejmuje uzasadnione komercyjnie kroki w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności naszych systemów i usług przetwarzających dane osobowe.

W szczególności wdrażamy kompleksową ochronę antywirusową, antyspamową i spyware serwerów wraz z pełnoprawnym systemem wykrywania włamań w połączeniu z solidnym systemem zapór  i alertów.

 

Dostęp i Twoje prawo do prywatności

Jeśli jesteś naszym Klientem lub potencjalnym klientem, masz zwiększone prawa wynikające z RODO. Możesz uzyskać dostęp, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

SISQUAL® przestrzega wniosków dotyczących praw podmiotów danych, o których mowa w art. 13–22 RODO, w odniesieniu do:

Prawo do informacji (o czynnościach przetwarzania i mających zastosowanie prawach)

Prawo dostępu do danych (lub uzyskania przetwarzanych danych)

Prawo do sprostowania informacji (gdy są nieaktualne lub nieprawidłowe)

Prawo do usunięcia (i bycia publicznie zapomnianym)

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w szczególności działań opartych na zgodzie)

Prawo do ograniczenia przetwarzania (gdy przetwarzanie zostanie uznane za niezgodne z prawem)

Prawo do przenoszenia danych (między systemami prawnymi we wspólnym formacie)

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (w tym decyzji opartych na profilowaniu)

 

SISQUAL® wdrożył procesy operacyjne w celu spełnienia wszystkich żądań dotyczących praw podmiotów danych w ciągu 30 dni od ich otrzymania, jednak może być konieczne zweryfikowanie niektórych pól danych osobowych, aby upewnić się, że działamy na podstawie poprawnych danych.

Jeśli informacje kontaktowe Twojej firmy ulegną zmianie lub jeśli chcesz zmodyfikować lub usunąć swoje dane lub skorzystać z innych praw, skontaktuj się z quality@sisqual.com.

Ponadto SISQUAL® jest zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Cenimy Twoje zaufanie do dostarczania nam Twoich danych osobowych, dlatego staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa.

Międzynarodowe transfery danych

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawami i przepisami dotyczącymi prywatności zgodnie z RODO i lokalnymi przepisami.

Masz prawo wiedzieć, czy przechowujemy informacje o Tobie, a jeśli tak, aby mieć dostęp do tych informacji i wymagać ich usunięcia, ograniczenia lub poprawienia, jeśli są niedokładne. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem dpo@sisqual.com. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek skarg związanych z prywatnością.

Zgodnie z RODO, SISQUAL® zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących naszego gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych.

 

Powiadomienie o zmianach

SISQUAL® zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli dokonamy istotnej zmiany w naszych praktykach prywatności, powiadomimy o tym na stronie lub za pomocą innych odpowiednich środków.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt na adres e-mail  quality@sisqual.com.

Informacje EPD/DPO

Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych SISQUAL®, użyj adresu e-mail dpo@sisqual.com.

Informacje o plikach „cookie”

 

SISQUAL wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam lepiej zrozumieć aktywność odwiedzających naszą stronę internetową. Na przykład możemy śledzić dane o wizytach w witrynie, w tym liczbę odwiedzających i wizyt, dane geolokalizacyjne, czas spędzony w witrynie, kliknięte strony lub miejsca odwiedzin.

Jeśli nie chcesz, abyśmy śledzili te informacje, możesz wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj: https://cookies.insites.com/disable-cookies/ .

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanych stron internetowych i są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

My, nasi usługodawcy i / lub niepowiązane strony trzecie, możemy używać „ciasteczek” lub podobnych technologii, takich jak „znaczniki pikselowe” w naszych właściwościach cyfrowych. My i nasi partnerzy używamy plików cookie lub podobnych technologii w celu analizowania trendów, administrowania stronami internetowymi i śledzenia ruchów użytkowników w naszych obiektach cyfrowych. Możesz kontrolować wykorzystanie plików cookie na poziomie poszczególnych przeglądarek, ale jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, może to ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji lub funkcji w naszej witrynie lub serwisie.

Korzystamy z tych technologii dla odwiedzających naszą stronę internetową w sposób nieokreślony. Możemy również korzystać z zewnętrznych usług analitycznych i integracji marketingowej, takich jak Google, aby pomóc nam śledzić i optymalizować wydajność naszej witryny oraz usługi marketingowe skierowane do klienta. Strony trzecie mogą wykorzystywać zarówno pliki cookie, jak i piksele, aby pomóc nam lepiej zarządzać treścią w naszej witrynie, informując nas, jakie treści są skuteczne. Strony trzecie nie mogą wykorzystywać zebranych danych do celów innych niż jako dostawca usług dla nas.

Polityka prywatności w chmurze

SISQUAL jest z całą mocą zaangażowany w przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych (w tym RODO) oraz warunków umownych uzgodnionych z klientami korzystającymi z usług w chmurze.
Nasza usługa w chmurze jest świadczona w modelu Software as a Service (SaaS), w którym klient uzyskuje dostęp do naszego oprogramowania WFM i korzysta z niego wyłącznie w chmurze. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie świadczenia usług w modelu SaaS. Wyjątki od tego modelu usług i wszelkie wynikające z tego szczególne zobowiązania zostaną wyszczególnione w umowie.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest punktem kontaktowym dla naszych klientów w zakresie ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@sisqual.com

Współpraca w zakresie praw osób, których dane dotyczą
Nasze oprogramowanie WFM (od wersji 7) zawiera funkcjonalności umożliwiające naszym klientom wywiązanie się z obowiązku ułatwienia osobom, których dane dotyczą, korzystania z praw dostępu, poprawiania i/lub usuwania dotyczących ich danych osobowych. Proszę zapoznać się z dokumentem „RGPD SISQUAL WFM” w celu uzyskania dalszych szczegółów, a także informacji o wszelkich sytuacjach, w których klient zdaje się na nas w celu ułatwienia wykonywania praw osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania
Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych przechowywanych przez Ciebie lub Twoich użytkowników końcowych w bazie danych WFM w żadnym celu nieujętym w umowie o świadczenie usług w chmurze, chyba że zlecisz nam to. Nie wykorzystujemy również takich danych osobowych do celów marketingowych i reklamowych.

Zawiadomienie o ujawnieniu
Powiadomimy klienta usługi, zgodnie z dowolną procedurą i okresem obowiązywania uzgodnionym w umowie, o każdym prawnie wiążącym żądaniu ujawnienia danych osobowych przez organ ścigania, chyba że takie powiadomienie jest w inny sposób zabronione (na przykład w celu zachowania poufności dochodzenie organów ścigania).
Jeśli jest to prawnie dozwolone, skonsultujemy się z klientem usługi przed ujawnieniem danych osobowych i zaakceptujemy wszelkie uzgodnione w umowie wnioski o ujawnienie danych osobowych, które są autoryzowane przez klienta usługi.
Będziemy rejestrować wszystkie ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, na przykład wynikające z dochodzeń prawnych lub audytów zewnętrznych, w tym jakie dane zostały ujawnione, komu, w jakim czasie oraz źródło upoważnienia do celów ujawnienia.

Zgłaszanie naruszeń danych
Niezwłocznie powiadomimy Cię w przypadku nieupoważnionego dostępu do danych osobowych lub nieuprawnionego dostępu do sprzętu lub urządzeń przetwarzających, skutkującego utratą, ujawnieniem lub zmianą danych osobowych, oraz udzielimy informacji niezbędnych do wywiązania się przez Ciebie z obowiązku powiadomienia odpowiednie władze. Ten obowiązek powiadamiania nie obejmuje naruszenia danych spowodowanego przez Ciebie lub osobę, której dane dotyczą, lub w elementach systemu, za które są oni odpowiedzialni.
W przypadku naruszenia danych osobowych zachowamy szczegółowy zapis incydentu, w tym opis naruszonych danych, jeśli są znane, oraz wszelkie powiadomienia dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zwrot, przeniesienie i usunięcie
W przypadku rozwiązania umowy, po otrzymaniu i spełnieniu żądania zwrotu Pani/Pana danych osobowych, przeniesienia ich do innego dostawcy chmury lub do innego administratora danych osobowych (np. w wyniku fuzji), zapewnimy bezpieczne usunięcie wszystkich danych (przez nas i któregokolwiek z naszych upoważnionych podwykonawców) z miejsca ich przechowywania, w tym w celu tworzenia kopii zapasowych i zapewnienia ciągłości działania, gdy tylko dany klient nie będzie już ich potrzebował.
Informacje o podwykonawcach
Korzystanie z podwykonawców uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych jest wskazane w umowie z Klientem. Poinformujemy Cię w odpowiednim czasie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym zakresie, abyś miał możliwość sprzeciwu wobec takich zmian lub rozwiązania umowy. Poinformujemy Cię o nazwach naszych odpowiednich podwykonawców, krajach, w których mogą oni przetwarzać dane oraz środkach, za pomocą których ci podwykonawcy są zobowiązani do wypełnienia lub przekroczenia naszych własnych zobowiązań.
Poinformujemy również naszych klientów o krajach, w których mogą być przechowywane dane osobowe wynikające z korzystania z usług podwykonawców przetwarzania. O wszelkich zamierzonych zmianach w tym zakresie Klient zostanie poinformowany w odpowiednim czasie, tak aby Klient miał możliwość sprzeciwu wobec takich zmian lub rozwiązania umowy.

Środki techniczne i organizacyjne
SISQUAL wdrożył i stale udoskonala środki techniczne i organizacyjne zgodne z wytycznymi i wymaganiami międzynarodowych norm ISO/IEC 27001, 27002, 27701 i 27018, aby zapewnić spełnienie zakontraktowanych wymogów bezpieczeństwa oraz nieprzetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek celu niezależnie od instrukcji klientów, a także w celu zapewnienia przestrzegania odpowiednich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, takie jak RODO. Finalizujemy proces certyfikacji zgodnie z ISO/IEC 27701 i od 2020 roku jesteśmy certyfikowani zgodnie z międzynarodowymi normami ISO/IEC 27001, 27018, 20000-1 oraz ISO 9001.

Świadomość, edukacja i szkolenia
Wszyscy nasi pracownicy są informowani o możliwych negatywnych konsekwencjach dla osób, których dane dotyczą, dla naszych klientów, dla SISQUAL i jej pracowników, naruszenia zasad i procedur dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych i związanych z nimi aktywów.

Zarządzanie dostępem użytkowników
SISQUAL WFM w chmurze jest dostarczany w modelu Software as a Service (SaaS), więc klient jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty zarządzania dostępem dla kontrolowanych przez siebie użytkowników, zapewniając uprawnienia administracyjne do zarządzania lub blokowania dostępu.
Zalecamy, aby wszyscy nasi klienci wdrożyli procedury rejestracji i usuwania użytkowników, aby uniknąć sytuacji, w których kontrola dostępu użytkowników jest zagrożona, takich jak uszkodzenie lub naruszenie haseł lub innych danych rejestracyjnych użytkownika (np. w wyniku nieumyślnego ujawnienia), zgodnie z wytyczne i wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 27001 i 27002.

Korzystanie z szyfrowania
W celu zwiększenia ochrony danych osobowych stosujemy szyfrowanie HTTPS.

Kopie zapasowe
Gwarantujemy tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich danych znajdujących się u dostawcy chmury.

Audyty
Przeprowadzamy niezależne audyty wewnętrzne i co roku jesteśmy audytowani przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Audyty te sprawdzają, czy bezpieczeństwo informacji i prywatność są wdrażane i obsługiwane zgodnie z naszymi zasadami i procedurami.

INFORMACJA PUBLICZNA – Polityka Prywatności Cloud – aktualizacja w dniu 02.07.2021