SONAE
SONAE
Springfield
Springfield
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
MSC
MSC
Mercadona
Mercadona
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Hospital Platô
Hospital Platô
Hospital de Santa Maria
Hospital de Santa Maria
AC Camargo
AC Camargo

SISQUAL WFM działa wspierając Służbę Zdrowia

SISQUAL WFM działa wspierając Służbę Zdrowia

SISQUAL jest w Brazylii od prawie 10 lat – w ciągu tego czasu  250 szpitali i klinik zaczęło używać używają oprogramowania  Workforce Managementt do zarządzania swoimi zespołami. Aby lepiej zrozumieć proces zarządzania SISQUAL WFM,, rozmawialiśmy z dwoma członkami brazylijskiego zespołu SISQUAL, Karine Vilan, analitykiem wdrożeniowym oraz Raphaelem Gonçalves, kierownikiem projektu odpowiedzialnym za zespoły Bahia i São Paulo, o tym, jak wdrożyć narzędzie pracy takie, jak SISQUAL WFM, które może pomóc zapewnić wyższą jakość usług zdrowotnych.

W jaki sposób Workforce Management może przynieść korzyści klientom w sektorze zdrowia?

Główną zaletą wykorzystania narzędzia takiego jak  SISQUAL WFM w sektorze Zdrowia jest to, że sam system pokazuje jasno i obiektywnie liczbę godzin przewidzianych do przepracowania w porównaniu z godzinami prognozowanymi przez  przez kierownika. Działanie to pozwala na równe i uczciwe planowanie, zarówno dla pracowników, jak i dla szpitala. W ten sposób możliwe jest lepsze zarządzanie zespołami i ich harmonogramami, ale także faktycznymi poziomami usług, poprzez automatyczne generowanie alertów, aby szpital mógł pracować bez zakłóceń.

Jakie są główne potrzeby tego sektora?

Ponieważ sektor zdrowia jest bardzo dynamiczny, nasze narzędzie jest idealne dla kierowników operacyjnych lub przełożonych, ponieważ ułatwia zarządzanie harmonogramami, co pozwala na stały wgląd w ilość  pracowników dostępnych na zmianę. Dzięki łatwemu, szybkiemu i aktualnemu dostępowi do bilansu godzinowego możliwe jest planowanie przyszłych operacji.

Jak wdrażane jest oprogramowanie bezpośrednio u klienta?

Początkowo gromadzone są dane i informacje w celu zidentyfikowania słabych stron. Po skonfigurowaniu systemu i dodaniu pracowników, czas na szkolenie zespołu, który będzie korzystał z narzędzia (obejmującego pracowników HR, IT ), a który w następnej kolejności przeszkoli pozostałych menedżerów. W kolejnej fazie wdrażany jest system pilotażowy, który będzie odpowiedzialny za identyfikację niezbędnych korekt przed wejściem do produkcji. Następnie, po zapewnieniu integralności danych, ostatnim krokiem jest przejście całego szpitala do systemu produkcyjnego pod bezpośrednim nadzorem działu HR.

Czy po wdrożeniu SISQUAL WFM w dalszym ciągu odbywa się monitorowanie systemu u klienta?

Tak, po wdrożeniu wykonujemy co najmniej dwa zakończenia miesiąca w celu weryfikacji informacji. Jesteśmy również zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na wątpliwości klienta i ewentualne korekty. Po tej implementacji klient przechodzi do fazy wsparcia, w której ustalany jest przepływ komunikacji w celu obsługi zgłoszeń serwisowych.

Które  projekty w sektorze zdrowia skorzystały z SISQUAL WFM?

Jednym z najbardziej znanych projektów, jakie mieliśmy, było LABCMI (Álvaro Bahia League Against Childhood Mortality), a ostatnio HRSR – Regionalny Szpital Santa Rita. Obecnie Bahia wspiera 23 szpitale/organizacje społeczne.

Jakie są kolejne istotne projekty w sektorze zdrowia?

Nasz następny projekt będzie realizowany w organizacji zdrowia społecznego (OSS), która zarządza łącznie 5 szpitalami w 3 miastach w Bahia. Jest to duża i bardziej złożona operacja, ale przyniesie też lepszy zwrot po wdrożeniu SISQUAL WFM.

Z globalną wizją i skierowaną do bardzo zróżnicowanych odbiorców, SISQUAL ma na celu wspieranie instytucji poprzez usprawnienie zarządzania ich zasobami ludzkimi oraz poprawę jakości zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pod tym względem, sektor Zdrowia okazał się zwycięski we wdrożeniu narzędzia SISQUALWorkforce Management , pozwalającego na zabezpieczenie nie tylko działania opieki zdrowotnej, ale także bezpieczeństwa pacjenta.

Zapewnij sobie więcej zdrowia dzięki SISQUAL WFM! Dołącz do nas!