Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Kokpit Operacyjny – Siła Napędowa Organizacji

Kokpit Operacyjny – Siła Napędowa Organizacji

Co by było, gdybyś mógł zarządzać i planować pracę swoich zespołów w sposób zautomatyzowany, autonomiczny i wydajny? Obecnie wiele firm nie inwestuje w zarządzanie operacyjne swoimi pracownikami, obniżając w ten sposób wydajność swoich procesów. W obliczu wzrostu różnorodności usług i produktów konieczne jest zwiększenie wydajności, monitorowanie kluczowych wskaźników, aby nie zmniejszać wydajności. Dlatego korzystanie z cyfrowych narzędzi do pomiaru zasobów ludzkich (Workforce Management), takich jak SISQUAL WFM, staje się coraz bardziej popularne. Korzyści przewyższają koszty: wzrasta jakość obsługi i jakość życia zarówno menedżerów, jak i pracowników.

SISQUAL® Operations Cockpit, główny moduł oprogramowania SISQUAL WFM, zapewnia, że ​​organizacje mają właściwą osobę, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, co skutkuje wyższą jakością usług i niższymi kosztami pracy. Jego liczne funkcjonalności zapewniają więc menedżerom „kokpit” do zarządzania operacyjnego, umożliwiając:

 • Planowanie pracy za pomocą wskaźników, aby uzyskać lepsze efekty.
 • Generowanie różnych typów alertów, które pozwalają im zrozumieć minimalny, optymalny i maksymalny poziom usług, unikając niedoborów lub złego wykorzystania personelu.
 • Reagowanie na codzienne zdarzenia dzięki aktualnym informacjom.
 • Upraszczanie wymagań administracyjnych związanych
  z codzienną rutyną.
 • Uzyskiwanie wskaźników i informacji potrzebnych do analizy w sposób automatyczny.

W praktyce SISQUAL® Operations Cockpit to narzędzie ułatwiające pracę menadżerom, dające możliwość zarządzanie
w jednym miejscu  wszystkimi czynnościami dotyczącymi zespołu i czasu pracy:

 • Wypełnianie zmian generuje się automatycznie, za pomocą cykli.
 • Natychmiastowa kontrola liczby planowanych godzin
  i wynikającego z tego salda.
 • Natychmiastowa informacja o ilości planowanych dni nadliczbowych i nieobecności.
 • Natychmiastowa informacja o liczbie osób na każdej zmianie, każdego dnia lub na godzinę,
  z powiadomieniami o dniach, w których nie są spełnione minimalne lub maksymalne ilości dla prawidłowego funkcjonowania organizacji.
 • Integracja harmonogramu z urlopami i innymi planowanymi nieobecnościami.

Rejestrując wszystko, co dzieje się w bieżącym miesiącu, SISQUAL® Operations Cockpit umożliwia również dodanie odpowiednich funkcjonalności, które mają bezpośredni wpływ na proces decyzyjny kierowników operacyjnych. Dzięki modułom zarządzania frekwencją, takim jak Time & Attendance, można zebrać informacje, które gwarantują:

 • Jakość usług: zapewnienie przez cały czas określonej minimalnej jakości usług, bez niepotrzebnych nadgodzin;
 • Zgodność z prawem pracy: zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i polityką organizacji poprzez odpowiednie planowanie;
 • Elastyczność pracy: poprzez automatyczną obsługę i kontrolę puli godzin;
 • Portal Pracowniczy (Quality of Life): równowaga między pracą a życiem osobistym pracowników.

 

Dzięki SISQUAL® Operations Cockpit możliwe jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji w organizacji, w celu szybkiego i efektywnego podejmowania decyzji, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i zasobami ludzkimi. W ten prosty sposób, możemy zintegrować dodatkowe moduły, które automatycznie przeliczają wynagrodzenie (Salary Calc), automatycznie generują grafiki (Auto-Scheduling) lub portal służący do komunikacji między pracownikami a kierownictwem, np. wnioski urlopowe i dni wolne (Quality of Life).

Zapewnij większą wydajność w zarządzaniu pracownikami (Workforce Management), podnieś jakość usług, zmniejsz liczbę błędów i niepotrzebnych kosztów oraz zapewnij lepszą jakość życia swojemu zespołowi dzięki SISQUAL® Operations Cockpit!