Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Fusion Fuel wprowadza uproszczenia dzięki SISQUAL® WFM

Fusion Fuel logo on background

Fusion Fuel wprowadza uproszczenia dzięki SISQUAL® WFM

„Dzięki SISQUAL® WFM widzimy nasze zespoły w każdym miejscu na świecie w czasie rzeczywistym”

Fusion Fuel  to portugalska firma zajmująca się technologiami energetycznymi, pionierska w opracowywaniu rozwiązań do produkcji zielonego wodoru, szczycąca się zerową emisją dwutlenku węgla i nisko kosztowymi metodologiami.

W 2022 roku firma wybrała SISQUAL WFM aby wdrożyć systemu Workforce Management wspierający zarządzanie  pracownikami (WFM) w całej firmie.

Bárbara Patrão, menedżer HR w Fusion Fuel, podzieliła się ostatnio bezcennymi spostrzeżeniami na temat tego strategicznego sojuszu. Mówiąc o rewolucyjnym wpływie SISQUAL® WFM na działalność firmy, jej zdaniem: „konieczne było wyposażenie menedżerów zarządzających zespołami, w narzędzie, które pozwoliłoby im szybko analizować bieżącą sytuację w zespole,  zarządzać urlopami, i jednocześnie pozwolić szybko podejmować decyzje”.

Automatyzacja i standaryzacja procesów

Projekt wdrożeniowy SISQUAL® WFM rozpoczął się w marcu 2022 roku i obejmował kilka działów, w tym zespoły operacyjne i kadrowe (do których zalicza się sektor administracyjny i płacowy). Według menadżera HR firmy: „Oprócz tego, że nie tylko ułatwia codzienną pracę kadry kierowniczej i usprawnia wszelkie procedury związane z zarządzaniem pracownikami, to także znacznie upraszcza zadania administracyjne zespołów kadrowych i operacyjnych” – podkreśla.

Obejrzyj i wysłuchaj wypowiedzi Bárbary Patrão, menedżera HR w Fusion Fuel:

Platforma SISQUAL® WFM obsługuje obecnie 160 pracowników, którzy korzystają  z modułów: SISQUAL® Time & AttendanceSISQUAL® Quality of Life Portal + APPSISQUAL® Operations Cockpit  i  SISQUAL® SalaryCalc.

„Łatwość” włączenia automatycznego systemu w codzienne życie różnych zespołów, zarówno menedżerów, jak i pracowników, umożliwiła wykorzystanie wniosków wynikających z tego procesu, szczególnie w zakresie standaryzacji procesów.

Mniej błędów, bliższy kontakt z menadżerami

„Jedną z głównych korzyści SISQUAL® WFM dla Fusion Fuel była redukcja błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy a następnie w przetwarzaniu wynagrodzeń a także monitorowaniu frekwencji”, mówi Bárbara Patrão. Przed wdrożeniem oprogramowania zespoły samodzielnie zarządzały swoim harmonogramem tworząc go bez wsparcia i wykorzystania odpowiednich narzędzi.

Nowe narzędzie umożliwia jednak zautomatyzowaną centralizację wszystkich informacji w czasie rzeczywistym na jednej platformie” – wyjaśnia.

Ta usprawniona automatyzacja znacznie poprawiła  zadowolenie pracowników i zespołów zarządzających, z uwagi na skrócenie czasu poświęconego na pracę administracyjną. Dodatkowo pracownicy firmy, którzy korzystają z SISQUAL® Quality of Life Portal, doceniają łatwość bezpośredniej interakcji ze swoimi menadżerami, zawsze i wszędzie. Dzięki aplikacji mogą wygodnie rezerwować urlopy, usprawiedliwiać nieobecności i składać inne prośby „jednym kliknięciem”,  co znacznie ułatwia komunikację między menedżerami pracownikami i działem HR.

Kolejną wymierną korzyścią wynikającą ze stosowania tego narzędzia to możliwość uzyskania przez menedżerów  „bardziej ogólnego i globalnego obrazu pracy, szczególnie w przypadku zespołów operacyjnych, które są bardzo duże i rozproszone geograficznie” – relacjonuje HR Manager firmy.

SISQUAL® WFM usprawnia interakcję w zespole

Około półtora roku po wdrożeniu SISQUAL® WFM w Fusion Fuel menadżer HR firmy pozytywnie ocenia jego wykorzystanie: „Fakt, że jest to bardzo intuicyjna i interaktywna platforma oraz, że pracownicy mogą mieć bezpośredni wpływ we wszystkie etapy, które później prowadzą do przygotowania wynagrodzeń, wpłynął bardzo korzystnie dla wzmocnienia relacji międzyludzkich w zespołach, a pracownicy  czują się częścią procesu” – podsumowuje.

Zrównoważone skalowanie dzięki WFM

Założona w Portugalii w 2018 r. i obecnie zaznaczająca swoją obecność na amerykańskiej giełdzie Wall Street, Fusion Fuel Group pozostaje niezachwiana w swoich ambicjach wspierania transformacji energetycznej. Dążąc do zapewnienia opłacalności komercyjnej ekologicznego wodoru o zerowej emisji, opowiadają się za globalną dekarbonizacją systemu energetycznego. Ich rewolucyjne podejście polega nie tylko na cięciu kosztów, ale także przekształceniu produkcji energii. Chociaż zmiana ta zapuściła korzenie w Portugalii, kiełkuje także w Hiszpanii, Włoszech, Maroku i USA.

SISQUAL® WFM wspiera Fusion Fuel na ich drodze rozwoju.

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów i odkryj korzyści, jakie WFM może przynieść Twojej firmie.