SONAE
SONAE
Springfield
Springfield
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Luz Saúde
Luz Saúde
Notredame Intermédica
Notredame Intermédica
Pulido Valente
Pulido Valente

SISQUAL® SALARYCALC

SISQUAL® SALARYCALC

INTELIGENTNY EKSPORT DO LISTY PŁAC

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ TO PRZEDE WSZYSTKIM DOKŁADNOŚĆ; BĄDŹ EFEKTYWNY I ZINTEGRUJ AUTOMATYCZNE DANE DOTYCZĄCE OBECNOŚCI.

AUTOMATYCZNA
K
ALKULACJA

Automatyczny algorytm, który zlicza przepracowane godziny i integruje go z listą płac / ERP, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny, godziny nocne itp.

ZARZĄDZANIE CZASEM
BUDŻET

Przejrzystość całego procesu zarządzania czasem, procesu akceptacji  nadgodzin, z możliwością przesłania informacji zwrotnej w dowolnym momencie.

DWUKIERUNKOWA
INTEGRACJA

Integracja danych dotyczących obecności w SISQUAL® WFM i w ERP wyeliminuje konieczność dwukrotnego wprowadzania danych ręcznie i zapewni efektywny proces obliczania wynagrodzenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY!

SISQUAL® SalaryCalc jest dwukierunkowym modułem integracyjnym systemu dla wszystkich modułów SISQUAL® Module Suite odpowiedzialnym za dokładną klasyfikację efektywnego czasu pracy pracownika.

Zgodnie z regulacjami firmowymi lub poprzez dział HR można ustalić, które profile i poziomy hierarchii mają uprawnienia do: sprawdzania, klasyfikowania, akceptacji i odrzucania przepracowanych godzin pracy personelu, które mogą skutkować nadgodzinami.

Dzięki SISQUAL® Operations Cockpit budżet kosztów personalnych może być zorganizowany według MPK każdego obszaru i kontrolowany co do złotówki za jednym „kliknięciem”  już na etapie planowania lub zatwierdzania planu.

Aplikacja SISQUAL® może automatycznie odczytywać dane rejestracyjne pracowników z systemu HR, a struktura systemu płac jest zsynchronizowana, dzięki czemu wszystkie dane osobowe są zawsze aktualizowane i łączone między wszystkimi systemami.