Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Czym jest WFM?


Czym jest Workforce Management?

 

WFM jest narzędziem gdzie wszystko rozpoczyna się od prognozowania czyli wskazania klientowi zapotrzebowania na personel na danej zmianie czy nawet w każdym 30-to minutowym przedziale czasu. WFM to automatyczne generowanie zadań w przedziale czasu i niezliczone narzędzia wspierające pracę operacyjną, planowanie urlopów i nieobecności czy też monitorowanie limitów nadgodzin a także automatyczna kalkulacja czasu i integracja z systemami wypłat wynagrodzeń.

WFM to niezbędne narzędzie do kontroli dynamiki zmian wieloosobowych firm z dynamicznymi grafikami pracy oraz koniecznością zapewnienia właściwego poziomu obsługi, mając odpowiednią osobę, wykonującą zadanie we właściwym miejscu i we właściwym czasie zarządzając przy tym nieobecnościami, przerwami, urlopami a przede wszystkim  przestrzegając prawa pracy.  Biorąc pod uwagę doświadczenia rynkowe wdrożenie rozwiązania WFM przynosi najwyższy zwrot z inwestycji w kategorii zarządzania kapitałem ludzkim ze względu na możliwe zyski w zakresie czasu zarządzania, rotacji, absencji, obecności i nadgodzin.

Spodziewany zwrot z inwestycji (ROI) po wdrożeniu WFM wynosi od 5: 1 do 10: 1, tj. Za każdą zainwestowaną złotówkę klient powinien oczekiwać od 5 do 10 złotych zysku.

Według najważniejszego raportu w dziedzinie badań i technologii – na którego radarach SISQUAL jest od 2008 r – 75% dużych firm zatrudniających pracowników godzinowych zainwestuje w WFM aby wzmocnić wizerunek wśród pracowników i/lub cyfrowe inicjatywy. Rozwój automatyzacji i chęć poprawy doświadczeń pracowników / klientów stanowi istotną wartość dodaną aby zainwestować w rozwiązania WFM.
WFM nie jest już dłużej zwykłym systemem rejestracji czasu pracy ale także systemem służacym do różnicowania i transformacji.

Dlatego też, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, niezbędne jest poleganie na starannie wyszkolonym i właściwie rozplanowanym zespole,  aby móc oferować wysoką jakość i osiągnąć przewagę konkurencyjną. W tym kontekście WFM nabiera coraz większego znaczenia w strategicznych decyzjach firm. WFM obejmuje różne działania związane z siłą roboczą, takie jak:

Prognozowanie zadań do wykonania: Dowiedz się, ilu pracowników i kiedy ich potrzebujesz.

Tworzenie i kontrola grafików pracy, absencji i zasad pracy.

 

Symulacja wielu scenariuszy, by zarządzać nieplanowanymi absencjami.

 

Monitoring wydajności.

 

Planowanie kariery.

 

Szkolenie i rozwój.

 

Zapewnij swoim pracownikom lepszą jakość życia dzięki  quality of life i możliwości zarządzania rejestracjami czasu pracy, zamianami w grafiku, wnioskami o urlop czy  też dni wolne oraz możliwościami usprawiedliwiania ich nieobecności.