Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
MSC
MSC
Mercadona
Mercadona
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Hospital 9 de Julho
Hospital 9 de Julho
A.R.S. Lisboa e Vale do Tejo
A.R.S. Lisboa e Vale do Tejo
Garcia da Orta
Garcia da Orta

Czym jest WFM?

Czym jest Workforce Management?

 

WFM jest narzędziem, w którym  wszystko rozpoczyna się od prognozowania, czyli wskazania klientowi zapotrzebowania na personel na danej zmianie, a nawet w każdym 30-to minutowym przedziale czasu. WFM to automatyczne generowanie zadań w przedziale czasu i narzędzie wspierające pracę operacyjną, planowanie i zarządzanie urlopami i nieobecnościami, czy też monitorowanie limitów nadgodzin, a także automatyczna kalkulacja czasu i integracja z systemami wypłat wynagrodzeń.

WFM to niezbędne narzędzie do kontroli  wieloosobowych firm z rozbudowanymi grafikami pracy, oraz koniecznością zapewnienia właściwego poziomu obsługi, mając odpowiednie osoby, wykonujące zadanie we właściwym miejscu i we właściwym czasie, zarządzając przy tym nieobecnościami, przerwami, urlopami a przede wszystkim  przestrzegając prawa pracy. Biorąc pod uwagę doświadczenia rynkowe, wdrożenie rozwiązania WFM przynosi najwyższy zwrot z inwestycji w kategorii zarządzania kapitałem ludzkim, ze względu na możliwe zyski w zakresie czasu zarządzania, rotacji, absencji, obecności i nadgodzin.

Spodziewany zwrot z inwestycji (ROI) po wdrożeniu WFM wynosi od 5: 1 do 10: 1, tj. z każdej zainwestowanej złotówki klient powinien oczekiwać od 5 do 10 złotych zysku.

Według jednego z najważniejszego raportów w dziedzinie badań i technologii – w którym wymieniany  SISQUAL jest  już od 2008 r – 75% dużych firm zatrudniających pracowników godzinowych inwestuje w WFM, aby wzmocnić wizerunek wśród pracowników.  Rozwój automatyzacji oraz chęć poprawy funkcjonowania pracowników i  klientów, stanowi istotną wartość dodaną, motywującą do zainwestowania w rozwiązania WFM.
WFM nie jest już dłużej zwykłym systemem rejestracji czasu pracy, to także systemem służący transformacji.

Dlatego też, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, niezbędne jest poleganie na starannie wyszkolonym i właściwie zaplanowanym zespole, aby móc oferować wysoką jakość i osiągnąć przewagę konkurencyjną. W tym kontekście WFM nabiera coraz większego znaczenia w strategicznych decyzjach firm. WFM obejmuje różne działania związane z siłą roboczą, takie jak:

Prognozowanie zadań do wykonania: Dowiedz się, ilu pracowników i kiedy ich potrzebujesz.

Tworzenie i kontrola grafików pracy, absencji i zasad pracy.

 

Symulacja wielu scenariuszy, by zarządzać nieplanowanymi absencjami.

 

Monitoring wydajności.

 

Planowanie kariery.

 

Szkolenie i rozwój.

 

Zapewnij swoim pracownikom lepszą jakość życia dzięki  quality of life i możliwości zarządzania rejestracjami czasu pracy, zamianami w grafiku, wnioskami o urlop czy też dni wolne, oraz możliwościami usprawiedliwiania ich nieobecności.