Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Dzień Konsumenta i WFM: sposób do wyjątkowych doświadczeń.

Dia do consumidor

Dzień Konsumenta i WFM: sposób do wyjątkowych doświadczeń.

Dzień Konsumenta stał się jednym z najważniejszych wydarzeń  w roku, w niektórych krajach mogącym konkurować nawet z Czarnym Piątkiem.

W tym dniu firmy oferują klientom  wyjątkowe rabaty i promocje, co powoduje znaczny wzrost popytu. Ponadto Dzień Konsumenta to doskonała okazja do zwiększenia sprzedaży i budowania lojalności klientów. Stanowi to jednak również duże wyzwanie logistyczne.

 

Geneza Dnia Konsumenta

Dzień Konsumenta, ważne coroczne wydarzenie sprzedażowe obchodzone w wielu krajach, w czasie którego firmy, oferując specjalne rabaty i promocje, wyrażają uznanie dla swoich klientów.

15 marca 1962 roku prezydent Ameryki Północnej John F. Kennedy poprowadził pierwszą dyskusję na temat czterech podstawowych praw konsumentów, w przemówieniu, które dziś jest postrzegane jako kluczowy moment w historii:

 

  1. Prawo do bezpieczeństwa
  2. Prawo do informacji
  3. Prawo wyboru
  4. Prawo do bycia wysłuchanym

 

Prawa te położyły podwaliny pod politykę i regulacje dotyczące ochrony konsumentów w Stanach Zjednoczonych i wywarły wpływ na podobne wysiłki na całym świecie. Odzwierciedlają one zaangażowanie we wzmacnianie pozycji konsumentów, zapewnianie im bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz promowanie uczciwych i przejrzystych praktyk biznesowych.

Od tego czasu dzień ten obchodzony jest po to, aby przypominać konsumentom o ich prawach poprzez oferowanie promocji i możliwości sprzedaży, co ma ogromny wpływ na handel detaliczny i logistykę.

 

Wyzwania logistyczne Dnia Konsumenta

Dzień Konsumenta, napędzany kuszącymi ofertami i oczekiwaniem szybkiej dostawy, generuje wysoki wzrost popytu na produkty.

Ten nagły wzrost popytu stwarza kluczowe wyzwania logistyczne, takie jak szczytowy popyt, napięte terminy i potrzeba szybkich dostaw. Zdolność firmy do skutecznego sprostania tym wymaganiom wpływa na jej reputację i doświadczenie klientów.

Kiedy nastąpi nagły wzrost popytu, zawsze pojawi się wyzwanie związane z zasobami ludzkimi, a zatem system zarządzania personelem (WFM) może być strategicznym czynnikiem wyróżniającym firmy.

 

W jaki sposób system WFM może poprawić doświadczenia konsumentów?

Oprogramowanie WFM  umożliwia firmom optymalizację operacji kadrowych, zapewniając dostępność odpowiedniego personelu dokładnie w wymaganym czasie i miejscu. Efektywność ta przekłada się przede wszystkim na:

 

   • Większą dostępność usług: Dzięki dokładnemu prognozowaniu potrzeb personalnych firma skraca czas oczekiwania i poprawia dostępność usług.
   • Stała jakość usług: Dzięki zoptymalizowanemu harmonogramowi i poziomowi zatrudnienia oprogramowanie WFM pomaga utrzymać stałą jakość usług, zapewniając, że przeszkolony i wykwalifikowany personel jest zawsze dostępny, aby pomóc klientom.
   • Szybsza reakcja: Oprogramowanie WFM umożliwia dostosowywanie w czasie rzeczywistym poziomu zatrudnienia w oparciu o wahania popytu, umożliwiając firmom szybkie reagowanie na zapytania, problemy lub prośby klientów, poprawiając w ten sposób ogólny czas reakcji.

 

Wpływ systemu WFM na przygotowanie i przebieg Dnia Konsumenta

Wdrożenie systemu zarządzania personelem (WFM) może w każdej chwili oznaczać znaczącą zmianę dla firmy, ale odpowiednie planowanie może zwiększyć wydajność i poprawić produktywność.

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z wykorzystania narzędzi WFM w intensywne dni, takie jak Dzień Konsumenta, istotne jest dostosowanie go do specyficznych potrzeb tego wydarzenia.

 

 • Prognozowanie popytu jest czynnikiem kluczowym. Aby przewidzieć wielkość oczekiwanych zamówień i przydzielić niezbędny personel, pracując z danymi historycznymi i behawioralnymi, korzystając z narzędzi takich jak SISQUAL® Forecast.
 • Skalowalność jest również ważna. Aby szybko dostosować się do szczytów popytu występujących podczas Dnia Konsumenta, firma powinna być przygotowana na wykorzystanie narzędzi takich jak SISQUAL®Open Shifts.
 • Elastyczność jest kolejnym krytycznym czynnikiem. Aby reakcja była szybka, należy wprowadzać dynamiczne zmiany w planie pracy personelu, w czasie rzeczywistym, wykorzystując SISQUAL® Operations Cockpit.
 • Sprawdzenie zgodności. Szybkie decyzje mogą prowadzić do błędów legislacyjnych, a dzięki SISQUAL® Operations Cockpit błędy są sygnalizowane w czasie rzeczywistym.

Uproszczenie logistyki

W trakcie intensywnych dni, takich jak Dzień Konsumenta i związany z tym proces logistyczny,  SISQUAL®’s WFM oferuje pełne rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie personelem, poprawę obsługi klienta, redukcję kosztów i zapewnienie płynnego przepływu towarów, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości życia pracowników.

SISQUAL® WFM to rozwiązanie modułowe, które kształtuje potrzeby każdej firmy, ponieważ działa w krytycznych obszarach, umożliwiając harmonijną pracę, bez utraty rentowności i produktywności.

Od planowania po naliczanie wynagrodzeń, moduły te gwarantują nową koncepcję logistyki, zdefiniowaną na nowo z pionierską wydajnością, niezawodnością i innowacyjnością.

 

Historia sukcesu z SISQUAL®WFM

Projekt RH 4.0 FeD – Forecast and Automatic Sizing for Retail Teams – prognozowanie i automatyczne dobieranie odpowiedniej wielkości zespołów zajmujących się sprzedażą detaliczną”, opracowany przez SISQUAL®WFM we współpracy z Uniwersytetem w Aveiro jest przykładem kompromisu jak powiązać badania i innowacje w celu zapewnienia najlepszych w swojej klasie funkcjonalności.

W ramach tego projektu opracowano model prognostyczny, który pozwala firmom dokładniej przewidywać popyt i automatycznie dobierać wielkość zespołu.

Wdrożenie systemu WFM może być strategicznym wyróżnikiem dla firm, które chcą zapewnić wyjątkowe  doświadczenia zakupowe z okazji Dnia Konsumenta.

SISQUAL®WFM umożliwia zoptymalizowane zarządzanie personelem, zapewniając firmom zasoby personelu potrzebne do skutecznego radzenia sobie ze zwiększonym popytem.

Inwestycja w WFM to mądra decyzja, która może pomóc firmom zwiększyć sprzedaż, zbudować lojalność klientów i poprawić rentowność.

Spójrz w przyszłość. Optymalizuj zasoby i zapewnij właściwy personel, we właściwym czasie i właściwym miejscu. Uprość codzienne operacje swoich zespołów i uczyń swoją firmę lepszym miejscem pracy dzięki SISQUAL®’s WFM. 

 

Zarezerwuj prezentację już dziś!