Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
MSC
MSC
Mercadona
Mercadona
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Hospital 9 de Julho
Hospital 9 de Julho
A.R.S. Lisboa e Vale do Tejo
A.R.S. Lisboa e Vale do Tejo
Garcia da Orta
Garcia da Orta

Automatyczne grafiki: Co musisz wiedzieć

shift schedules

Automatyczne grafiki: Co musisz wiedzieć

W dzisiejszym środowisku biznesowym efektywne zarządzanie grafikami pracowników nie polega tylko na przydzielaniu ich do zmian. Polega na uwzględnieniu wielu czynników, w tym przepisów prawnych, kultury firmy, preferencji pracowników i nie tylko.

Złożoność ta staje się jeszcze bardziej wymagająca w przypadku organizacji zatrudniających wielu pracowników lub używających skomplikowanych zmian. Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób firmy mogą zoptymalizować swoje grafiki?

W szybko zmieniającym się świecie technologii odpowiedzią na to wyzwanie są narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwalają na uproszczenie i zautomatyzowanie zarządzania zasobami ludzkimi.

W tym artykule dowiesz się, jak zastosowanie SISQUAL® WFM może zrewolucjonizować sposób tworzenia grafików, umożliwiając optymalizację modeli pracy, zapewniając większą wydajność pracy i jakość życia.

Wyzwania w tworzeniu grafików

Proces tworzenia grafików może stanowić wyzwanie, począwszy od przestrzegania prawa pracy i przepisów związkowych po zarządzanie wnioskami urlopowymi i preferencjami pracowników.

Co więcej, wraz z rozwojem firm wyzwania te rosną, co prowadzi do potencjalnych błędów, niezadowolenia wśród pracowników i zwiększonych kosztów operacyjnych. Brak równowagi może prowadzić do nieefektywności operacyjnej i niezadowolenia pracowników.

Rola SISQUAL w zarządzaniu personelem

Dzięki SISQUAL® WFM możliwe jest pokonanie tych wyzwań poprzez wykorzystanie danych w automatycznym tworzeniu inteligentnego narzędzia, ułatwiającego cały ten proces na dwóch poziomach:

  • Dla pracownika: Zapewnia możliwość zarządzania harmonogramem, zmiany dyżurów, wnioskowania o urlopy, dni wolne i usprawiedliwiania nieobecności.
  • Dla menedżera: Scentralizowana informacja: menedżer może w jednym miejscu zatwierdzić nadgodziny, plan urlopów, dni wolne i absencje.

Dzięki temu oprogramowanie umożliwia wykorzystanie mocy algorytmówDla pracownika: Zapewnia możliwość zarządzania harmonogramem, zmiany dyżurów, wnioskowania o urlopy, dni wolne i usprawiedliwiania nieobecności. Dla menedżera: Scentralizowana informacja: menedżer może w jednym miejscu zatwierdzić nadgodziny, plan urlopów, dni wolne i absencje. Dzięki temu oprogramowanie umożliwia wykorzystanie mocy algorytmów predykcyjnych, zarządzanie konfigurowalnymi regułami oraz integrację z istniejącymi systemami w celu optymalizacji procesu planowania, zarządzanie konfigurowalnymi regułami oraz integrację z istniejącymi systemami w celu optymalizacji procesu planowania.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie, narzędzie jest modułowe i można je dostosować do różnych wymiarów zarządzania personelem, takich jak:

1. Algorytmy predykcyjne: czynnik zmian

SISQUAL®WFM wykorzystuje algorytmy predykcyjne do dokładnego prognozowania popytu. Analizując dane historyczne i trendy, system może przewidywać potrzeby kadrowe, zapewniając dostępność na zmianie odpowiedniej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

2. Konfigurowalne zasady i prawodawstwo

Każda organizacja działa w ramach unikalnych  regulacyjni prawnych. SISQUAL® WFM pozwala firmom konfigurować w systemie określone informacje, zasady i przepisy. Dzięki temu generowane grafiki są nie tylko efektywne, ale także zgodne z  obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami.

3. Szkolenie Pracowników z  SISQUAL® QUALITY OF LIFE PORTAL

SISQUAL® WFM wzmacnia pozycję pracowników zapewniając im dostęp do SISQUAL® QUALITY OF LIFE PORTAL.

Moduł ten umożliwia pracownikom komunikowanie swoich preferencji, dostępności i wniosków o urlopy, dzięki czemu system może uwzględniać ich potrzeby przy tworzeniu grafików.

4. Bezproblemowa integracja z ERP i ZZL

Kompatybilność SISQUAL® WFM z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania zasobami  ludzkimi (ZZL) dodatkowo zwiększa jego możliwości. Automatycznie integruje określone informacje umowne, minimalizując ręczne wprowadzanie danych i zmniejszając ryzyko błędów.

Zalety tworzenia automatycznych grafików  w SISQUAL® WFM

Kontrola Danych Pracowniczych

Rejestruj całą planowaną aktywność zawodową. Następnie porównaj wykonane dane z pierwotnym planem. Idealny sposób na monitorowanie produktywności i zadań.

 Zbuduj efektywność operacyjną

Automatyzując tworzenie grafików, firmy mogą optymalnie alokować zasoby, ograniczając przypadki nadmiaru lub niedoboru personelu. Efektywność ta przekłada się na lepszą obsługę klienta i oszczędności.

Zwiększanie satysfakcji pracowników

Zapewnienie pracownikom możliwości komunikowania swoich preferencji i wniosków o urlop sprzyja poczuciu kontroli i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Automatyczne grafiki uwzględniają te czynniki, co prowadzi do większego zadowolenia pracowników.

Zapewnienie zgodności z  przepisami prawa i regulaminami

Niezbędne jest przestrzeganie prawa pracy, porozumień związkowych i polityki firmy. Integracja przepisów i legislacji z SISQUAL® WFM gwarantuje kontrolę przestrzegania tych przepisów, redukując ryzyko prawne.

Redukcja kosztów pracy

Automatyczne grafiki zmian nie tylko zwiększają wydajność, ale także redukują niepotrzebne koszty pracy. Firmy mogą alokować zasoby w oparciu o zapotrzebowanie, unikając nadmiernych wydatków na pracowników w mniej wymagających okresach.

Lepsze planowanie pracy w przyszłości

SISQUAL® WFM oferuje kompleksową odpowiedź na złożone wyzwania związane z tworzeniem grafików pracy. Automatyzując ten proces, firmy mogą zwiększyć wydajność, satysfakcję pracowników i zapewnić zgodność z przepisami.

Zdolność SISQUAL® WFM do integracji algorytmów predykcyjnych, konfigurowalnych reguł i preferencji pracowników stanowi innowację, która przynosi między innymi korzyści w postaci obniżonych kosztów i zwiększonego zadowolenia pracowników.

Stosując automatyczne grafiki jako główną pomoc przy sporządzaniu planów pracy, firmy mogą pewnie i łatwo poruszać się w środowisku zarządzania personelem.

Chcesz wiedzieć, jak możemy Ci bardziej pomóc? Dowiedz się więcej o SISQUAL® WFM!