Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Sezon zakupowy na koniec roku: dlaczego firmy potrzebują narzędzia WFM

shopping season

Sezon zakupowy na koniec roku: dlaczego firmy potrzebują narzędzia WFM

Kończący się sezon zakupowy niesie ze sobą świąteczną atmosferę i duże wyzwania logistyczne dla firm. Zwiększony popyt, napięte terminy i potrzeba utrzymania wysokich standardów usług sprawiają, że wydajne systemy są koniecznością. Zobacz, dlaczego wdrożenie narzędzia do zarządzania personelem- workforce management (WFM) o tej porze roku jest niezbędne, aby zmaksymalizować wydajność i zagwarantować sukces w tym kluczowym okresie.

Wyjątkowość zakupów na koniec roku

Zakupy na koniec roku generują gwałtowny wzrost aktywności handlowej. Od Black Friday po okres świąteczny firmy stają w obliczu wzrostu popytu na produkty i usługi.

Wzrost ten może wywierać presję na łańcuch dostaw, wpływając na wydajność i zdolność reagowania na potrzeby klientów. Ponadto właściwe zarządzanie personelem staje się kluczowym wyzwaniem zapewniającym satysfakcję klientów i efektywność operacyjną.

Nie tylko przynosi korzyści kupującym, ale ma także znaczący wpływ na gospodarkę. Firmy starają się w tym okresie maksymalizować swoje zyski, ale logistyka ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia problemów.

Logistyka odgrywa kluczową rolę w sukcesie o tej porze roku. Wysoki popyt i oczekiwania konsumentów wymagają precyzyjnych i skutecznych strategii logistycznych.

Firmy muszą upewnić się, że mają wystarczającą ilość zapasów, aby zaspokoić oczekiwany popyt, i muszą mieć plan efektywnej dystrybucji tych zapasów. Muszą też być przygotowane na radzenie sobie ze znacznym wzrostem liczby klientów.

Znaczenie narzędzia WFM w sezonie zakupowym na koniec roku

Oprogramowanie WFM obejmuje optymalizację alokacji zasobów ludzkich w celu poprawy produktywności i zadowolenia klientów. To nie tylko narzędzie, ale globalna strategia biznesowa.

Jego stosowanie wymaga zrozumienia i zaangażowania od najwyższego kierownictwa po pracowników pierwszej linii. Dlatego w sezonie zakupowym na koniec roku planowanie personelu staje się niezbędne. To naturalna  strategia zapewniająca odpowiednią obecność pracowników w krytycznych momentach.

Co więcej, nie tylko automatyzuje procesy, ale także zapewnia podgląd  procesów operacyjnych w czasie rzeczywistym. Jest to o tyle istotne, że pozwala przedsiębiorstwom na dynamiczne dostosowywanie zasobów ludzkich do wahań popytu.

Zalety korzystania z WFM w okresie zakupów na koniec roku

W tym kontekście WFM może być niezbędnym narzędziem dla firm. Główne zalety to:

 • Optymalizacja zasobów ludzkich

WFM pozwala efektywnie zarządzać zasobami poprzez przydzielanie personelu na podstawie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego obciążenia pracą i zapewnia efektywny wkład wszystkich członków zespołu. Ostatecznie jest to sposób na przydzielenie osób posiadających odpowiednie umiejętności we właściwym czasie w celu realizacji zadań.

 • Proaktywne zarządzanie nieobecnościami

W tym sezonie nieplanowane nieobecności mogą być szczególnie uciążliwe. WFM pozwala pracownikom wprowadzać do systemu swoje preferencje i dostępność, dzięki czemu ryzyko absencji jest mniejsze.

 • Poprawa produktywności

Automatyzacja rutynowych zadań pozwala liderom zespołów skupić się na bardziej strategicznych działaniach. Skutkuje to bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym grafikiem pracy, który pozwala pracownikom na lepszą jakość życia i zwiększa ich produktywność. No i oczywiście poprawia jakość obsługi klienta.

 • Możliwość dostosowania do zmian popytu

Nieprzewidywalny charakter sezonu zakupowego na koniec roku wymaga elastyczności. WFM umożliwia natychmiastowe dostosowanie grafików w przypadku nagłych zmian zapotrzebowania lub  warunków pracy.

1 991 / 5 000

Wyniki tłumaczenia

Tłumaczenie

 • Analiza w czasie rzeczywistym
Dzięki WFM firmy mogą monitorować i analizować dane w czasie rzeczywistym, co pozwala im podejmować świadome decyzje. Dzięki tej ciągłej analizie łatwiej jest zidentyfikować obszary wymagające poprawy i, jeśli to konieczne, wdrożyć szybkie zmiany.
 • Lepsza obsługa klienta
Umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów jest niezbędna w sezonie zakupowym na koniec roku. WFM zapewnia wystarczającą liczbę personelu do pomocy, skracając czas oczekiwania i poprawiając jakość obsługi klienta.
Uproszczenie logistyki dla bezproblemowej przyszłości
W świetle kontekstu sezonu zakupowego na koniec roku i procesu logistycznego, SISQUAL®’s WFM  oferuje kompleksowe podejście do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, poprawy obsługi klienta, redukcji kosztów i zapewnienia płynnego przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Optymalizuje także punkty takie jak:
 • Dostosowanie do sezonowych wahań w działalności i obsadzie kadr, w tym wydarzeń okolicznościowych.
 • Śledzenie i analizowanie wolumenu zamówień w określonych porach roku, np. gwałtownych wzrostów zakupów pod koniec roku.
 • Optymalizacja alokacji zasobów ludzkich poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników w poszczególnych działach.
 • Zapewnienie efektywnego planowania zatrudnienia, aby odpowiedni personel znajdował się na właściwych stanowiskach we właściwym czasie.
 • Efektywne zarządzanie zespołami w celu maksymalizacji produktywności i wydajności.
 • Zapewnienie ścisłego przestrzegania standardów.

Jak to zrobić?

SISQUAL® WFM posiada moduły w kluczowych obszarach, które umożliwiają harmonijną pracę całej organizacji bez utraty rentowności i produktywności.

Od planowania po kontrolę operacji, moduły te gwarantują nową koncepcję logistyki, na nowo zdefiniowaną z optymalną wydajnością, niezawodnością i innowacyjnością.

Dołącz do tysięcy menedżerów korzystających z SISQUAL® WFM do zarządzania swoimi zespołami.

Spójrz w przyszłość. Optymalizuj zasoby i miej odpowiednią system logistyczny, działający odpowiednio i we właściwym czasie. Uprość codzienną pracę swoich zespołów i uczyń swoją firmę lepszym miejscem pracy.

Zarezerwuj prezentację już dziś.