Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Przyszłość pracy w dobie Workforce Management (Zarządzania Zasobami Ludzkimi): Trendy na rok 2024

Przyszłość pracy w dobie Workforce Management (Zarządzania Zasobami Ludzkimi): Trendy na rok 2024

Sposób zatrudnienia przechodzi bezprecedensową transformację, napędzaną postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników.

Jak wynika z raportu Gartnera „9 trendów przyszłości pracy na rok 2024” („9 Future of Work Trends for 2024”), przyszłość pracy w nadchodzących latach będzie kształtować kilka kluczowych trendów. Oto one:

  1. Kryzys kosztów pracy osiąga punkt krytyczny.
  2. Sztuczna inteligencja (AI) tworzy, a nie zmniejsza, możliwości siły roboczej.
  3. Czterodniowy tydzień pracy zmieniają się z sytuacji wyjątkowych w rutynę.
  4. Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych to kolejna umiejętność niezbędna menedżerom.
  5. Eksperymenty GenAI ( generatywna sztuczna inteligencja) przyniosą bolesne lekcje i duże koszty.
  6. Umiejętności przewyższają możliwości, gdy „papierowy sufit się wali”.
  7. Ochrona przed zmianami klimatycznymi staje się nowym, poszukiwanym benefitem pracowniczym.
  8. Różnorodność, równość i włączenie społeczne nie znika, staje się sposobem, w jaki pracujemy.
  9. Stereotypy dotyczące kariery upadają w obliczu zmian kadrowych.

Organizacje stają w obliczu bezprecedensowej niepewności związanej z globalnym niedoborem talentów i koniecznością kontrolowania rosnących kosztów. Z drugiej strony organizacje muszą zapewnić aby produktywność dotrzymała kroku postępowi technologicznemu. Muszą uwzględnić te dziewięć trendów, aby zdefiniować i osiągnąć strategiczne cele w zakresie zasobów ludzkich i technologii.

Rozwiązaniem na tego typu zmiany może być w tym przypadku zarządzanie personelem.

Workforce management : najpilniej strzeżona tajemnica 2024 roku

Workforce management (WFM) jest niezbędne dla firm optymalizujących swoje działania. To między innymi sposób na kontrolę kosztów, optymalizację przepływu pracy, poprawę obsługi klienta, a przede wszystkim stworzenie środowiska większej równowagi zarządzania pomiędzy menadżerami i ich zespołami.

W wyniku rozwoju technologicznego można już wdrożyć narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, aby zapewnić te same korzyści.

W tym sensie zarządzanie zasobami ludzkimi okazuje się doskonałym narzędziem/strategią towarzyszącą zmianie paradygmatu w 2024 r.

Poniżej znajduje się analiza tego, w jaki sposób zarządzanie personelem może działać i pomóc w pracy nad każdym z tych trendów zidentyfikowanych przez firmę Gartner.

  1. Kompensata kosztów pracy.

WFM pomaga, ponieważ w kontekście kryzysu na rynku pracy firmy nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie większej liczby pracowników, niż potrzebują. Integrując dane i analizy dotyczące kosztów pracy z narzędzi do zarządzania WFM, firmy mogą lepiej zrozumieć wydatki związane z pracą zdalną i pracją stacjonarną.

W rzeczywistości rozwiązania WFM mogą również pomóc w zarządzaniu produktywnością i efektywnością pracowników, ułatwiając ocenę wpływu środowiska pracy na wykonywaną pracę. W ten sposób organizacje mogą podnieść jakość życia pracowników i oczywiście także ich produktywność.

Z drugiej strony, na przykład w sektorach takich jak służba zdrowia (szpitale) i handel detaliczny (sklepy, supermarkety itp.) WFM bardziej pomaga w rozwiązaniu problemu kryzysu na rynku pracy, ponieważ daje dokładny obraz liczby pracowników potrzebnych do codziennej pracy, dając wgląd w lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Integracja sztucznej inteligencji (AI) w miejscu pracy.

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia pracę – od automatyzacji rutynowych zadań po usprawnienie procesu decyzyjnego.

Firmy mogą integrować sztuczną inteligencję (AI) z rozwiązaniami WFM, aby optymalizować alokację zasobów, przewidywać potrzeby kadrowe i poprawiać efektywność operacyjną. Może to obejmować identyfikację obszarów, w których sztuczna inteligencja może poprawić wydajność i produktywność oraz identyfikację nowych funkcji wymaganych do opracowania, wdrożenia i utrzymania systemów sztucznej inteligencji.

3. Nowe modele zatrudnienia:  4 dni pracy w tygodniu.

Charakter zatrudnienia ewoluuje w kierunku bardziej elastycznych i płynnych modeli. Firmy mogą wykorzystywać narzędzia WFM do wdrażania elastycznych harmonogramów i opcji pracy zdalnej, które obejmują skrócone czterodniowe tygodnie pracy.

Oprogramowanie WFM może pomóc w efektywnym planowaniu zmian, zapewniając odpowiednie pokrycie i zaspokojenie preferencji pracowników.

Ponadto monitorowanie czasu pracy i zarządzanie nim może odbywać się w sposób dokładny i przejrzysty, dzięki czemu pracodawcy można oferować tę atrakcyjną opcję przyciągania i zatrzymywania talentów.

4. Rozwiązywanie konfliktów: menedżerowie kontra zespoły.

Narzędzia WFM umożliwiają monitorowanie i ocenę postępów uczestników, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i zapewnianie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym.

Ułatwiają także otwartą i przejrzystą komunikację pomiędzy menadżerami i zespołami. Może to obejmować utworzenie określonych kanałów komunikacji w celu rozwiązywania konfliktów międzyludzkich i umożliwienie pracownikom bezpiecznego wyrażania swoich wątpliwości, bez obawy przed odwetem.

5. Doświadczenia z GenAI poprowadzą do bolesnych lekcji i dużych kosztów.

Narzędzia do zarządzania WFM, które można wykorzystać do wdrożenia zasad zarządzania danymi, zapewniają jakość, integralność i bezpieczeństwo danych wykorzystywanych w systemach AI. Może to obejmować identyfikację wiarygodnych źródeł danych, wdrożenie kontroli dostępu i zdefiniowanie procedur zarządzania danymi wrażliwymi.

WFM może przystosować przepisy prawne i działać zgodnie z nimi dzięki algorytmom i procesom rozwoju tego oprogramowania.

6. Więcej umiejętności i profesjonalne szkolenie.

Firmy mogą dostosowywać programy rozwoju zawodowego pracowników w oparciu o ich indywidualne umiejętności i cele, korzystając z funkcji oceny efektywności i zarządzania, dostępnych na platformach WFM.

Firmy mogą w pewien sposób umożliwić pracownikom postęp w karierze, koncentrując się na rozwijaniu odpowiednich umiejętności, niezależnie od ich wykształcenia.

7. Walka ze zmianami klimatycznymi poprzez nowe metody pracy.

Firmy mogą wdrażać programy odnowy biologicznej i zrównoważonego rozwoju, które dotyczą ochrony środowiska.

W obliczu większej kontroli nad przepływem pracy mogą obejmować politykę telepracy mającą na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych lub programy wolontariatu związane ze zrównoważonym rozwojem.

Oprogramowanie WFM może pomóc w zarządzaniu komunikacją i monitorowaniem tych programów, zapewniając ich skuteczność i przejrzystość.

Kolejnym istotnym punktem jest to, że WFM eliminuje zużycie papieru i zapisuje wszystko w sposób elektroniczny w systemie.

8. Zintegruj różnorodność, równość i włączenie społeczne z polityką firmy i procesami organizacyjnymi.

Narzędzia WFM mogą pomóc w przeglądzie i aktualizacji zasad i procesów organizacyjnych, koncentrując się na różnorodności, równości i włączeniu. Może to obejmować przegląd zasad zatrudniania, awansów i wynagrodzeń w celu zapewnienia równości i różnorodności na wszystkich etapach cyklu życia pracownika.

Platformę WFM można również wykorzystać do monitorowania i pomiaru wpływu polityki firmy na różnorodność i włączenie w organizacji.

9. Elastyczność rozwoju kariery wraz z nowymi zmianami zawodowymi.

Dzięki workforce management – zarządzaniu zasobami ludzkimi firmy mogą uelastycznić swoją politykę rozwoju karier, aby dostosować ją do odpowiednich ścieżek kariery. Może to obejmować zmianę kryteriów awansu, tworzenie programów rozwoju kariery lub zapewnienie specjalnego szkolenia zawodowego.

Wszystko to gwarantuje, że wszyscy pracownicy mają równy dostęp do możliwości  rozwoju i awansu.

Przygotuj swoją firmę na ciągły sukces: „Miej odpowiednią osobę we właściwym miejscu i we właściwym czasie”.

Znając wszystkie wspomniane trendy i znając zalety oprogramowania WFM, czas zagłębić się w świat workforce – zasobów ludzkich.

Dzięki  SISQUAL® WFM, możesz zwiększyć satysfakcję klientów i osiągnąć efektywność operacyjną, poprawiając jednocześnie jakość życia pracowników i redukując koszty. Przekłada się to na przewagę konkurencyjną, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Poza tym SISQUAL® WFM posiada moduły, które umożliwiają zgodne działanie całej organizacji, bez utraty rentowności i produktywności.

Rzeczywiście przyszłość pracy jest nierozerwalnie związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi (WFM), które promuje zdolności adaptacyjne, wydajność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, w stale zmieniającym się środowisku pracy. SISQUAL® WFM może być bramą do tych zmian.

Czas powiedzieć, że upraszczanie codziennych zadań zespołów, to połowa drogi do uczynienia firmy lepszym miejscem pracy.