Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Interoperacyjność w opiece zdrowotnej: jak WFM może pomóc?

Interoperability in Healthcare

Interoperacyjność w opiece zdrowotnej: jak WFM może pomóc?

Większość działów IT, zarówno w organizacjach prywatnych, jak i publicznych, jest w trakcie osiągania interoperacyjności, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej.

Sektor ten jest świadkiem zmiany paradygmatu napędzanej technologią. Interoperacyjność, czyli zdolność różnych systemów opieki zdrowotnej i oprogramowania do płynnej komunikacji i wymiany informacji, to najważniejszy element tej transformacji. Ale jak to zmienia sytuację?

Interoperacyjność jest kluczowym aspektem, jeśli chodzi o uproszczenie zarządzania organizacją. Szczególnie, gdy zebrane informacje mogą się różnić.

W tym artykule zagłębiamy się w zawiłości interoperacyjności w sektorze opieki zdrowotnej i badamy, w jaki sposób rozwiązania w zakresie zarządzania personelem mogą być czynnikiem napędzającym osiągnięcie tego celu.

 

Czym jest interoperacyjność w opiece zdrowotnej?

Interoperacyjność jest kluczowym aspektem współczesnej opieki zdrowotnej. Odpowiada za standaryzację nomenklatury zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Innymi słowy, umożliwia różnym systemom informacyjnym i aplikacjom komputerowym komunikację, wymianę danych i efektywne wykorzystanie współdzielonych informacji.

W tym sensie odgrywa zasadniczą rolę w ułatwianiu skutecznej wymiany danych pomiędzy różnymi systemami i platformami w sektorze opieki zdrowotnej.

 

Koncepcja przekłada się na trzy typy:

  • Interoperacyjność funkcjonalna

Odnosi się do prostej wymiany danych pomiędzy systemami. To tak, jakby dwa różne systemy mówiły tym samym technicznym „językiem”. Ten rodzaj interoperacyjności zapewnia efektywną wymianę danych, ułatwiając płynniejszy przepływ informacji.

  • Interoperacyjność semantyczna

Wykracza poza wymianę danych i zapewnia spójne zrozumienie znaczenia danych we wszystkich systemach. Koncentruje się na zapewnieniu spójnej interpretacji danych przez cały czas, zmniejszając ryzyko niepowodzeń lub błędów komunikacyjnych.

  • Interoperacyjność operacyjna

Odnosi się do koordynacji i współpracy między różnymi systemami, zapewniając ich bezproblemową współpracę w ramach przepływu pracy w opiece zdrowotnej. Gdy systemy są operacyjnie interoperacyjne, prowadzi to do znacznej poprawy wydajności i świadczenia usług.

 

Wyzwania interoperacyjności w opiece zdrowotnej

Z technologicznego punktu widzenia można obecnie zapewnić wymianę i przenoszenie danych dotyczących zdrowia pacjentów. Należy jednak pokonać wyzwania, które często wydają się nie do pokonania, właśnie ze względu na rodzaje interoperacyjności.

 

W tym scenariuszu do głównych wyzwań należą:

  • Repozytoria danych

Jednym z głównych wyzwań w osiągnięciu interoperacyjności jest istnienie repozytoriów danych. Organizacje opieki zdrowotnej często korzystają z różnych programów i systemów przechowujących dane w odizolowanych repozytoriach, co utrudnia dostęp i wymianę informacji.

  • Brak standaryzacji

Brak znormalizowanych formatów danych i protokołów komunikacyjnych stanowi istotną przeszkodę w interoperacyjności. Różne struktury danych i systemy kodowania mogą prowadzić do błędnych interpretacji i błędów podczas wymiany danych.

 

Obawy dotyczące bezpieczeństwa

W sektorze opieki zdrowotnej bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie. Interoperacyjność budzi obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych pacjentów, ponieważ udostępnianie informacji między systemami może narazić wrażliwe informacje na nieuprawniony dostęp.

 

Jak instytucje dostosują się do nowej rzeczywistości?

Aby mieć skuteczny system opieki zdrowotnej, kluczowy jest wybór dostawców, dla których priorytetem jest interoperacyjność oferowanych technologii.

W tym względzie instytucje powinny dać pierwszeństwo dostawcom oferującym rozwiązania interoperacyjne. Oznacza to wybór systemów i oprogramowania, które potrafią efektywnie się komunikować i posługiwać się tym samym językiem, co inne narzędzia wykorzystywane w organizacji.

Ponadto współpraca jest niezbędna w sektorze opieki zdrowotnej. Instytucje powinny aktywnie współpracować ze swoimi dostawcami w zakresie ciągłego udostępniania informacji w celu udoskonalenia subskrybowanej technologii.

Ostatecznie głównym celem zawsze będzie regularna ocena wydajności i skuteczności systemów interoperacyjnych.

 

Zalety interoperacyjności jako sojusznika w zarządzaniu personelem

  • Efektywna komunikacja

Dzięki wzajemnej komunikacji systemów opieki zdrowotnej WFM może wykorzystywać dokładniejsze dane. Ta dokładność pomaga skuteczniej przewidywać potrzeby w zakresie zasobów ludzkich, co ostatecznie prowadzi do lepszego zarządzania personelem.

  • Większe doświadczenie i bezpieczeństwo pacjentów

Zintegrowane zarządzanie personelem z systemami opieki nad pacjentem znacząco wpływa na opiekę świadczoną pacjentom. Może skrócić czas oczekiwania i zapewnić szybkie świadczenie odpowiedniego poziomu opieki, poprawiając komfort pacjenta i bezpieczeństwo.

  • Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

Interoperacyjne systemy dostarczają w czasie rzeczywistym dane cenne dla szybkiego i świadomego podejmowania decyzji. Na przykład narzędzia takie jak SISQUAL® Nursing Acuity mogą w znacznym stopniu skorzystać z tych danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb pacjentów.

  • Efektywność kosztowa

Zarówno systemy interoperacyjne, jak i WFM mogą prowadzić do oszczędności kosztów. Pomagają poprawić dystrybucję personelu ostatecznie przyczyniając się do efektywności kosztowej w organizacjach opieki zdrowotnej.

  • Skalowalność

W miarę rozwoju instytucji opieki zdrowotnej potrzeba interoperacyjnych systemów i skutecznego WFM staje się jeszcze bardziej istotna. Tego typu system pomaga organizacjom nadążać za zmieniającymi się potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej, zapewniając im efektywne skalowanie swojej działalności.

Jak SISQUAL® WFM przystosował się do tej nowej rzeczywistości?

Pod tym względem SISQUAL® WFM, będąc punktem odniesienia w sektorze opieki zdrowotnej, rozumie znaczenie ujednolicenia języka w branży opieki zdrowotnej i jest przygotowany do wspierania i dostarczania rozwiązań mających na celu interoperacyjność w Twojej organizacji.

Dzięki interoperacyjnym systemom opieki zdrowotnej  WFM może skutecznie planować i zarządzać personelem w oparciu o dokładne i aktualne dane, maksymalizując wydajność i poprawiając świadczenie usług.

Posiadanie interoperacyjnego narzędzia do zarządzania personelem wypełnia lukę pomiędzy odmiennymi systemami opieki zdrowotnej, poprawiając poziom usług, a w konsekwencji bezpieczeństwo pacjentów, efektywność kosztową i prowadząc do podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Przyjęcie interoperacyjności opartej na WFM to nie tylko wybór; jest to konieczność w dzisiejszej opiece zdrowotnej.

Umów się z nami na rozmowę, aby usprawnić zarządzanie personelem.