Springfield
Springfield
SONAE
SONAE
Sheraton
Sheraton
Pandora
Pandora
Mercadona
Mercadona
MSC
MSC
Leroy Merlin
Leroy Merlin
FNAC
FNAC
Fast Shop
Fast Shop
Dia
Dia
Cortefiel
Cortefiel
Rede Ímpar
Rede Ímpar
Pró-Saúde
Pró-Saúde
Hospital IGESP
Hospital IGESP
Hospital LeForte
Hospital LeForte

Zdrowie psychiczne pracowników: priorytetem dla firm?

Zdrowie psychiczne pracowników: priorytetem dla firm?

Jeśli jest jedna rzecz, która przyspieszyła bardziej niż zmieniła, to fakt, że oczekiwania pracowników   coraz bardziej koncentrują się na kwestii dobrego samopoczucia, zwłaszcza psychicznego. Biorąc pod uwagę potencjalny brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, spowodowanym nagłym przeniesieniem pracy z biura do domu  z powodu COVID-19 i potrzebę dystansowania się, pracownicy mogą być bardziej podatni na wypalenie fizyczne i psychiczne.

Co to jest „zdrowie psychiczne”?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization (WHO) jest to „stan dobrego samopoczucia, w którym każda osoba realizuje swój własny potencjał, radzi sobie z normalnymi stresami życiowymi, może pracować wydajnie  oraz jest w stanie wnieść wkład na rzecz własnego rozwoju lub społeczności ”.

Pandemia i jej wpływ na zdrowie psychiczne

Badanie US Census Bureau survey  w grudniu ubiegłego roku wykazało, że ponad 42% ankietowanych osób zgłosiło objawy lęku lub depresji, co stanowi wzrost w porównaniu z 11% rok wcześniej. Badanie KFF Health Tracking survey z lipca 2020 r. wykazało, że wiele osób dorosłych zgłasza negatywny wpływ na swoje zdrowie psychiczne i samopoczucie z powodu obaw i stresu związanego z koronawirusem, takich jak trudności ze snem (36%) lub jedzeniem (32%), zwiększony poziom alkoholu lub używanie substancji psychoaktywnych (12%) oraz nasilające się choroby przewlekłe (12%). Izolacja i samotność to inne pogarszające się trendy.

Jakie czynniki wpływały na zdrowie psychiczne przed  obecną sytuacją?

Korzyści zdrowotne zawsze były ważne i nic dziwnego, że pandemia Covid-19 wysunęła je na pierwszy plan. Jednak jeszcze przed pandemią dyskutowano o niektórych czynnikach wpływających na zdrowie psychiczne pracowników. Na przykład Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) wskazała przepracowanie, sprzeczne wymagania, brak jasności co do roli / funkcji pracownika, słabą komunikację i źle zarządzane zmiany organizacyjne jako warunki pracy, które mogą mieć największy wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Association OSHA) w Europie w międzyczasie wskazało na reorganizację pracy lub niepewność zatrudnienia, długie godziny pracy lub nadmierne obciążenie pracą oraz zastraszanie lub nękanie w pracy jako główne przyczyny stresu związanego z pracą.

W jaki sposób firmy mogą pomóc w ochronie zdrowia psychicznego pracowników?

Pomimo gwałtownego wzrostu niewiele firm faktycznie wdrożyło lub wzmocniło zestaw rozwiązań odpowiadających na potrzeby pracowników związane ze zdrowiem psychicznym. Netflix, najpopularniejsza na świecie usługa przesyłania strumieniowego filmów i seriali, daje swoim pracownikom możliwość decydowania o własnych harmonogramach, dniach pracy i urlopie. Biorąc pod uwagę, że z punktu widzenia firmy zły stan zdrowia psychicznego pracowników wpływa na produktywność, niezbędne jest podjęcie opieki związanej z potrzebami psychologicznymi pracowników. Oto kilka przykładów:

  • Rozszerzenie ubezpieczenia zdrowotnego o zdrowie psychiczne.
  • Wizyty w poradniach psychologicznych / psychoterapeutycznych.
  • Tworzenie programów zdrowotnych i odnowy biologicznej, które mogą obejmować:
  1. Uważność
  2. Warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, nauki radzenia sobie z lękiem
  3. Oferowanie subskrypcji na zajęcia jogi, pilates lub medytacji
  4. Tworzenie sesji „happy hours”, z zajęciami integracyjnymi lub w których zachęca się do nieformalnej rozmowy na trywialne tematy.
  • Wdrożenie kanałów komunikacji wewnętrznej, koncentrując się na komunikacji wsparcia (artykuły, ebooki, infografiki i inne materiały z poradami, np …)
  • Wzmocnienie znaczenia zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (healthy work-life balance)

Na naszym blogu rozmawialiśmy już o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, ale chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić jego znaczenie, gdyż brak dobrej jakości życia pracowników oraz brak równowagi między sferą osobistą i zawodową może nieść ze sobą szereg negatywnych konsekwencji, z których zwracamy uwagę na stres i wypalenie, lęk, trudności w zasypianiu, pogorszenie relacji rodzinnych i społecznych, które mogą prowadzić do izolacji i samotności oraz problemów fizycznych. Wszyscy jesteśmy narażeni na fizyczne i psychiczne wyczerpanie z powodu przepracowania, ale można tego uniknąć, jeśli firmy zrozumieją, że zdrowie psychiczne ich pracowników jest niezbędne nie tylko dla ich własnego samopoczucia, ale także dla produktywności ich zespołów.

Dlatego tak ważne jest, aby firmy były w stanie utrzymać bezpieczne środowisko pracy, jednocześnie wzmacniając pracowników i dbając o ich dobre samopoczucie, które jest kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji.